DG-VET

DG-VET Кутия с инструменти

Платформа за сътрудничество (1)

Този документ служи като цялостно ръководство, предназначено да подпомогне развитието на приложими на пазара цифрови и екологични умения сред младежите от групата NEET, особено от селските райони. Читателите ще могат да разглеждат методично всеки раздел, като започнат с „Платформата E2E“, която илюстрира навигацията по платформата, необходима за достъп до учебните ресурси и тяхното използване.

Разделите „Обявяване на работа“ и „Намиране на работа“ предлагат насоки за взаимодействие с възможностите за работа, които са жизненоважни за кариерното развитие в цифровия и екологичния сектор. Разгледайте „Използване на зоната за работа в мрежа“ и „Управление на профила“, за да разберете значението на работата в онлайн мрежа и управлението на профила за професионалното развитие.

„Достъп до учебния материал“ предоставя систематични инструкции за работа с учебното съдържание, което е от решаващо значение за придобиването на умения. Документът включва също така иновативни материали и методологии за обучение, които представят прозрения за ефективното изпълнение на програмата.

В заключение сме включили „Кратки изложения на политиката“, които предлагат стратегически перспективи за насърчаване и поддържане на образователни инициативи, важни за справяне с по-широки икономически и глобални предизвикателства.

dgvet- toolbox BU

Учители и лидери в ПОО

В настоящия документ  се разглежда ключовата роля на учителите и ръководителите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Документът разглежда многостранните отговорности на преподавателите и администраторите в сектора на ПОО, като подчертава тяхната ключова роля за формирането на бъдещата работна сила.

Teachers-and-leaders-in-VET-report-summaryИзтегляне