Начало

Платформата е специално разработена за младежи от селските райони

Осигуряване на достъпни и всеобхватни образователни ресурси за подобряване на уменията и знанията им, което в крайна сметка ще увеличи шансовете им за заетост.

Препоръчани курсове

Трябва да сте влезли, за да видите курса!
В нашата платформа за електронно обучение предоставяме задълбочени и специализирани обучения по конкретни теми или умения.

Партньорство

Интересувате се от бакалавърска степен на обучение?

Опитайте с нашата платформа. Можете да създавате и да участвате в учебни дейности навсякъде, по всяко време и във всякакъв формат извън традиционната класна стая.

6 май 2023 г.

С един прост абонамент можете да отключите свят от образователни ресурси.

6 май 2023 г.

Възможности за обучение, които иначе биха били ограничени в местните общности.

6 май 2023 г.

Тази платформа за електронно обучение преодолява различията в образованието и дава възможност за придобиване на ценни знания и умения.