Страница на форума

За първи път тук?

Вече сте регистрирани?

Общност

Присъединете се към нашата общност и дискутирайте с други членове по важни теми във форума или чрез директни съобщения.

Платформа за сътрудничество

Повишаване на ефективността на ученето и преподаването чрез активно участие и смислено сътрудничество между учениците.

Добре дошли в платформата за сътрудничество на DG-VET!

За да подобрим и усъвършенстваме значими елементи на успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност на резултатите от проекта, разработихме интерактивна платформа за електронно обучение с атрактивно и креативно оформление, което ще осигури удобна за потребителите среда.

Тази платформа е предназначена за:

 • Фирми
 • Студенти и завършили
 • Работници
 • доставчици на ПОО (училища и университети)
 • Преподаватели
 • Предприемачи
 • Институции

Какво можете да постигнете в платформата:

 • Ако сте компания или предприемач: можете да публикувате обяви за работа и стажове, да проучите възможностите за сътрудничество с образователни и изследователски институции.
 • Ако сте студент, дипломант или работещ професионалист: можете да търсите стажове и възможности за работа, да установявате връзки с фирми и да откривате перспективи за образование и обучение.
 • Ако сте доставчик на образование или преподавател: имате възможност да представяте своите предложения за образование и обучение, да популяризирате събития и да се свързвате с други училища, институции, компании и предприемачи за съвместни проекти.
 • Ако сте институция: можете да се свържете с други заинтересовани страни в модната индустрия, за да споделите най-добрите практики и иновативни идеи.“

Партньорство