Курсове

Подобряване на ефикасността на ученето и преподаването чрез насърчаване на динамичното участие и стимулиране на съвместната работа на учениците.

курсa

Category