За нас

Нашата платформа за електронно обучение

Повишаване на ефективността на ученето и преподаването чрез активно участие и смислено сътрудничество между учениците.

Нашият проект

За да подобрим и усъвършенстваме значими елементи на успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност на резултатите от проекта, разработихме интерактивна платформа за електронно обучение с атрактивно и креативно оформление, което ще осигури удобна за потребителите среда.

Нашата мисия

Проектирахме интерактивна платформа за електронно обучение с привлекателно и креативно оформление, което спомага за интуитивно и безпроблемно преживяване на обучаемите.

Партньорство