Σελίδα φόρουμ

Πρώτη φορά εδώ;

Είστε ήδη εγγεγραμμένοι;

Κοινότητα

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας και συζητήστε με άλλα μέλη για σημαντικά θέματα, μέσω του φόρουμ ή μέσω άμεσων μηνυμάτων.

Πλατφόρμα συνεργασίας

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης και της διδασκαλίας μέσω της ενεργού συμμετοχής και της ουσιαστικής συνεργασίας των μαθητών.

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα συνεργασίας της DG-VET!

Προκειμένου να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά στοιχεία της επιτυχημένης υλοποίησης του έργου, όπως η βιωσιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η προσβασιμότητα στα αποτελέσματα του έργου, αναπτύξαμε μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, με ελκυστική και δημιουργική διάταξη που θα διασφαλίζει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.

Αυτή η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για:

 • Εταιρείες
 • Φοιτητές και απόφοιτοι
 • Εργαζόμενοι
 • Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σχολεία και πανεπιστήμια)
 • Εκπαιδευτικοί
 • Επιχειρηματίες
 • Ιδρύματα

Τι μπορείτε να επιτύχετε στην πλατφόρμα:

 • Αν είστε εταιρεία ή επιχειρηματίας: μπορείτε να δημοσιεύσετε θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης, να διερευνήσετε συνεργασίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Αν είστε φοιτητής, απόφοιτος ή εργαζόμενος επαγγελματίας: μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις πρακτικής άσκησης και ευκαιρίες απασχόλησης, να δημιουργήσετε συνδέσεις με επιχειρήσεις και να ανακαλύψετε προοπτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Αν είστε πάροχος εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός: έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε τις προσφορές σας σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, να προωθήσετε εκδηλώσεις και να συνεργαστείτε με άλλα σχολεία, ιδρύματα, εταιρείες και επιχειρηματίες για συνεργατικά έργα.
 • Αν είστε θεσμικό όργανο: μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της μόδας για να μοιραστείτε βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες”.

Σύμπραξη