Σχετικά με εμάς

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης και της διδασκαλίας μέσω της ενεργού συμμετοχής και της ουσιαστικής συνεργασίας των μαθητών.

Το έργο μας

Προκειμένου να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά στοιχεία της επιτυχημένης υλοποίησης του έργου, όπως η βιωσιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η προσβασιμότητα στα αποτελέσματα του έργου, αναπτύξαμε μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, με ελκυστική και δημιουργική διάταξη που θα διασφαλίζει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.

Η αποστολή μας

Σχεδιάσαμε μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με ελκυστική και δημιουργική διάταξη, η οποία προάγει μια διαισθητική και απρόσκοπτη εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους.

Σύμπραξη